Wednesday, January 6, 2010

Program de dezvoltare personală adresat elevilor şi profesorilor

Pentru că totul are un motiv...

 În raporturile noastre cu adolescenţii şi copiii, în general, nu ne confruntăm cu mecanisme ale căror piese, o dată uzate, pot fi înlocuite sau reparate rapid, ci avem de-a face cu personalităţi complexe, încă fragile şi atât de uşor influenţabile. 

 Educaţia tinerilor are în opinia noastră trei deficite majore: neglijarea naturii interioare a acestora, lipsa încurajării formării unei păreri proprii şi incapacitatea de a-şi descoperii abilităţile personale ale fiecăruia, fapt care atrage după sine conflicte, suferinţe şi chiar alienarea individului faţă de sine şi faţă de societate, ceea ce, pe termen lung şi foarte lung poate conduce la disconfort cu privire la calitatea vieţii. Toate recompensele şi pedepsele pe baza cărora se clădeşte „sistemul copiilor de valori” nu fac altceva decât să amorţească voinţa proprie şi să înrobească mintea; aceste proteze motivaţionale reuşesc pentru o perioada mai lungă sau mai scurtă să asigure un oarecare control asupra copilului, fără, însă a-l ajuta să descopere valoarea propriei sale implicări şi abnegaţii.

Considerăm că societatea românească este deja într-o stare de confuzie tocmai pentru că individul n-a fost educat de mic în a se preocupa de sine şi în a se înţelege pe sine. 

Prin tehnicile şi atelierele de lucru pe care le implementăm, nu dorim să modelăm felul copiilor de a gândi şi a simţi după năzuinţele noastre sau ale altora, prin asta scăpând de fapt din vedere lucrul cel mai important – voia şi nevoia copilului. Noi oferim “unelte” cu ajutorul cărora să se descopere, să se înţeleagă, să se accepte şi să se adapteze mai bine la condiţiile mediului înconjurător. 

Ne raportăm la copii ca la nişte fiinţe vii, complexe, extrem de curioase, afectuoase, simţitoare, impresionabile şi în permanentă schimbare, capabile să se înţeleagă pe sine doar în măsura în care înţeleg, acceptă şi internalizează pârghiile lumii în care trăiesc.


Gradina noastră 
 Adolescenţa este momentul cheie în care tinerii au cel mai mare nevoie să fie sprijiniţi: 
 Este vorba de un program pilot de dezvoltare personală, care se adresează atât preadolescenţilor (14 – 16 ani), adolescenţilor (17 – 19 ani) dar şi părinţilor şi profesorilor.  

Serviciile pe care le oferim au menirea de a veni in întâmpinarea sistemului actual de învăţământ, completându-l prin activităţi specifice, care au ca scop atingerea stării de bine de către elevi şi eficientizarea actului didactic. 

Prin starea de bine înţelegem:

ACCEPTAREA ŞI CUNOAŞTEREA DE SINE: atitudine pozitivă faţă de propria persoană, acceptarea calităţilor şi defectelor personale, percepţia pozitivă a experienţelor trecute şi a viitorului. 

RELAŢII POZITIVE CU CEILALŢI: încredere în oamenii, sociabil, intim, nevoia de a primi şi a da afecţiune, atitudine empatică, deschisă şi caldă. 

AUTONOMIE: independent, hotărât, rezistă presiunilor de grup, se evaluează pe sine după standarde personale, nu este excesiv preocupat de expectanţele şi evaluările celorlalţi. 

CONTROL: sentiment de competenţă şi control personal asupra sarcinilor, îşi creează oportunităţi pentru valorizarea nevoilor personale, face opţiuni conforme cu valorile proprii. 

SENS ŞI SCOP ÎN VIAŢĂ: direcţionat de scopuri de durată medie şi lungă, experienţa pozitivă a trecutului, bucuria prezentului şi relevanţa viitorului, convingerea că merită să te implici, curiozitate. 

DEZVOLTARE PERSONALĂ: deschidere spre experienţe noi, sentimentul de valorizare a potenţialului propriu, capacitate de auto-reflexie, percepţia schimbărilor de sine pozitive, eficienţă, flexibilitate, creativitate, nevoia de provocări, respingerea rutinei şi a plictiselii.

Uneltele 

Îmbunătăţire a conştientizării de sine (prin focalizarea de senzaţii si exprimarea trăirilor afective experimentate) explorare şi exprimare a sentimentelor şi a gândurilor, identificarea punctelor slabe şi a celor tari, vizionări de filme, studiu, discuţii libere, problematizare, joc de rol, jocuri proiective, învăţare interactivă, metaforă terapeutică, învăţare experimentală. 

Roadele

Fără îngrăşăminte artificiale, sădim şi creştem armonios din noi spre noi.

Descoperirea, Conştientizarea şi Dezvoltarea ca individ (fiinţă umană) 
 să devină conştient de sine şi responsabil pentru sine în mod inteligent; 
 să-şi înţeleagă sentimentele şi să înveţe cum să şi le explice/exprime;
 să fie ajutat să-şi descopere vocaţiile ca principal centru de interes şi implicaţiile lor pe termen lung;
 să fie lăsat să discernă fără ajutorul altuia;
 să descopere ce îi este cu adevărat drag, să facă din toată inima;
 să descopere prin el însuşi adevărul şi falsul;
 să-şi dezvolte propriul sistem de valori;
 să-şi descopere inteligenţa şi să fie pregătit tot timpul pentru transformare interioară.

Exteriorul
 să fie încurajat să aibă raporturi pe care să le înţeleagă cu semenii săi, cu obiectele, cu natura;
 să observe şi să înţeleagă valorile şi constrângerile sociale cu care intră în contact;
 să înţeleagă complexitatea fiinţei umane şi de aici greutăţile, particularităţile, caracterele şi schimbările de dispoziţie ale celorlalţi;
 să devină conştient de influenţele exterioare care-l condiţionează şi care lucrează asupra lui.

 Dacă admitem că noi înşine suntem deopotrivă rezultatul trecutului, al prezentului şi al viitorului atunci avem obligaţia de a ne apleca asupra celor mici cu răbdare şi atenţie; un minim, dar atât de necesar efort care vizează un viitor dezirabil pentru o lume mai chibzuită.